Visie

De komende jaren zullen naast de gebruikelijke zorg voor de exploitatie, vooral in het teken staan het aantal zwerfkatten in de deelnemende gemeenten te beperken. Het aantal zwerfkatten in Nederland loopt in de tienduizenden en dit aantal is nog steeds groeiende. Hoofdoorzaak hiervan is ongewenste voortplanting van huiskatten. Heel wat kittens vinden geen thuis en eindigen als zwerfkat of belanden in een asiel.

Sinds 1 januari 2009 worden in ons asiel alle poezen en katers steriel gemaakt.

Het vinden van dekking voor de financiering van dit neutralisatieprogramma en het zorgen voor een goede exploitatie zullen de nodige tijd en inzet gaan vragen van het bestuur.

Dierentehuis Ter Marse wil zo veel mogelijk samenwerken met anderen bij het uitvoeren van haar taken. Bij de samenwerking wordt uitgegaan van de eigen taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partners. In de communicatie met gemeenten en belangenorganisaties staat de dialoog centraal. We willen namelijk onze werkzaamheden zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van de partners afstemmen.

Dierentehuis Ter Marse streeft ernaar de bekendheid bij de inwoners te vergroten via nieuwsbrieven, de website, en ook via andere bestaande communicatiemiddelen.

De aandacht voor dieren en vooral voor dierenwelzijn neemt momenteel exponentieel toe. In de afgelopen jaren heeft dierenwelzijn meer politieke aandacht gekregen. Tegenover deze dieren hebben wij als mens verplichtingen. Dieren horen bij onze samenleving en verdienen onze zorg, omdat ze in grote mate van ons afhankelijk zijn. Veel van onze besluiten en activiteiten zijn van invloed op het welzijn van de dieren. Dierentehuis Ter Marse blijft streven naar het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig opvang ook de komende jaren. De professionalisering van de dierenzorg, waar wij continu aan werken, vereist van tijd tot tijd aanpassingen van de organisatie. Evenals voorgaande jaren streeft het dierenasiel ernaar om ieder jaar een grotere bijdrage te leveren aan dierenwelzijn dan in het jaar daarvoor. Wij zijn van mening dat wij deze doelstelling kunnen behalen door zowel intern als extern kritisch naar onze dienstverlening te kijken. Bijvoorbeeld door de juiste mensen en partijen aan het asiel te verbinden, waar we kennis mee kunnen delen en van kunnen leren. Het samen met elkaar optrekken biedt immers synergievoordelen, met elkaar kijken we naar die mogelijkheden die we in gang kunnen zetten voor een grotere bijdrage aan het dierenwelzijn.