ANBI

Stichting Dierentehuis Ter Marse staat geregistreerd als een ANBI met RSIN nummer 2898810. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om aangewezen te worden als ANBI moeten we voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • Uw instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis ;
 • Uw instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen;
 • Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen ;
 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling ;
 • Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven;
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
 • Uw instelling heeft een actueel beleidsplan ;
 • Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen ;
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
 • Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen ;
 • Uw instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021