Structuur

Vrijwilligersorganisatie

Dierentehuis Ter Marse is een vrijwilligersorganisatie bij uitstek. Op dit moment zijn er tientallen vrijwilligers voor het welzijn van de dieren in touw. Onder meer als bestuurslid, asielmedewerker of chauffeur op de dierenambulance. Zoals bij iedere vrijwilligersorganisatie heeft de stichting een vaste kern van trouwe, hardwerkende en betrokken vrijwilligers. Zij zijn het die in feite de stichting draaiende houden. Vrijwilligers voeren de kern van onze activiteiten uit. Dag en nacht, zeven dagen per week. Dat is geweldig en het laat een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid zien. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn de dieren op te vangen en de zorg te geven die ze verdienen.

Medewerkers

In het dierentehuis zijn een klein aantal beroepskrachten werkzaam. Zij zorgen ervoor dat het de dieren aan niets ontbreekt en ontfermen zich over de nodige (medische na(zorg). Daarnaast informeren zij onze klanten over ons Dierentehuis en de dieren. De dagelijkse leiding is in handen van Annemieke Jansen. Samen met de tientallen vrijwilligers wordt alles in goede banen geleid. Voor het personeel is er een salarisregeling.

Stage

Dierentehuis Ter Marse is erkend leerbedrijf voor zowel maatschappelijke als beroepsgerichte stages. Ook is onze locatie goedgekeurd voor het afnemen van de Proeve van Bekwaamheid. Als je geïnteresseerd bent in een stage bij ons dierentehuis, vragen we je contact op te nemen via e-mail. De minimale informatie die wij in dit bericht willen ontvangen zijn natuurlijk je naam, opleiding en stageperiode, maar ook je motivatie om bij ons dierentehuis aan de
slag te willen.

Ons crebonummer is: 25540.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een aantal vrijwilligers die, naast een groot hart voor dierenwelzijn, tijd willen vrijmaken om hun kennis en vaardigheden ten behoeve van het asiel aan te wenden. De bestuursleden zijn voor het asiel zoveel mogelijk actief op terreinen waar hun specifieke kennis nodig is. Zij zorgen ervoor dat veel zaken achter de schermen geregeld
worden. Denk hierbij onder anderen aan beleidszaken, financiële zaken, personeelszaken en de vrijwilligers. Het bestuur voert de onderhandelingen met andere organisaties eninstellingen en onderhoudt de contacten.

Samenstelling bestuur:

  • Mevr. G. Hulshof (voorzitter)
  • Dhr. H. van Wijk (secretaris)
  • Mevr. A. Kuipers (penningmeester)
  • Mevr. M. Visser (algemeen bestuurslid)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Donateurs

“Vrienden van Ter Marse” dragen bij aan het welzijn van onze dieren. De geadviseerde donateurbijdrage is 15 euro per jaar, maar uiteraard is een hogere bijdrage welkom. Via de nieuwsbrief en sociale media (Facebookpagina “Dierentehuis Ter Marse” ) houden wij u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen ons Dierentehuis.

Meld je aan als Vriend van Ter Marse »

Klik hier om te doneren »