Rubio

Rubio is een echte kater-kater: stoer, lekkere forse kop, een echte overlever en een heel klein hartje. Het toeval wil dat hij gevonden is bij een asielzoekerscentrum en zijn asiel heeft hij bij ons gevonden. Wellicht is hij zijn hele leven al aan het zwerven, wat naar schatting een ruime 8 jaar is. Maar steeds meer begint hij te geloven in het goede van mensen!

Wanneer een kater ongecastreerd bij ons wordt gebracht, dragen wij natuurlijk zorg voor de castratie, maar we testen hem ook op FIV, ofwel kattenaids. Zo ook Rubio, en tot ieders verbazing is hij negatief getest! Nu kunnen we dus voor hem op zoek naar een fijn thuis waar men zijn karakter respecteert en het geduld heeft zijn hart te winnen.

Rubio heeft op dit moment een prachtige dame als kamergenoot, maar echt interactie vindt er nog niet plaats. Het is dus nog even lastig inschatten of hij wil samenleven met een andere kat, al zou het ook kunnen dat een sociale kat hem kan helpen. Bij honden en kinderen willen we hem sowieso niet plaatsen.

De beste plek voor Rubio is bij iemand thuis die veel ervaring heeft met katten en die veel geduld heeft om hem op zijn tempo te laten wennen. In de korte tijd dat hij bij ons is, zien we hem al stappen maken en krijgen we soms flinke kopstoten. In een veilige thuisomgeving kan dit alleen maar beter worden!

Ben jij de persoon voor Rubio?