Minous

Deze mooie witte schone is de 10 jaar al gepasseerd. En in die 10 jaar heeft Minous zichzelf helemaal eigen gemaakt wat ze wel en niet wil. En dat kan binnen een seconde omslaan!

Toch is Minous een heerlijke knuffelkont en kan ze geen genoeg krijgen van aaien. Als ze je heeft goedgekeurd! We hebben gezien hoe dit meisje als was in de handen kan zijn van ‘haar persoon’. We hebben ook de andere kant gezien van Minous, waar ze zich met hand en tand verzet als je iets van haar wil wat zij niet wil. Met Minous plannen we dus geen kennismaking, maar een keuring. En het oordeel van Minous is leidend.

We hebben geen idee hoe Minous het vindt met andere katten of honden. Een plaatsing met kinderen lijkt ons geen goed idee vanwege haar wisselende karakter. Wellicht vindt ze het op haar oude dag ook niet meer noodzakelijk om naar buiten te gaan, hier binnen lijkt ze het wel prima te vinden. Denk jij dat je Minous voor je kunt winnen?