Stichting Dierentehuis Ter Marse, heeft als voornaamste doelstelling de opvang van thuisloze honden en katten in haar verzorgingsgebied.

Het werkgebied/ verzorgingsgebied van het Dierentehuis omvat de gemeenten Stadskanaal, Borger-Odoorn en Vlagtwedde en de gemeente Hoogezand-Sappemeer. In 1968 werd Dierentehuis Ter Marse opgericht met als primair doel: opvang van zwerfhonden en zwerfkatten. Het asiel was tot begin 2006 gevestigd aan de Maarsbroek te Stadskanaal. In 2006 zijn we verhuisd naar het huidig onderkomen: een prachtig nieuw pand aan de Stelmaker 10 te Stadskanaal. Hier hebben de dieren veel meer ruimte, is de omgeving veiliger, schoner en minder stressvol en zijn de werkomstandigheden voor het personeel ook veel beter. In ons nieuw pand is behalve een dierenasiel ook een dierenpension voor honden en katten aanwezig. Stichting Dierentehuis Ter Marse vierde in 2008 haar 40-jarig jubileum. Tijdens deze periode is de stichting uitgegroeid tot een professioneel opererende organisatie en vervult maatschappelijk gezien voor de gehele regio, en zelfs daarbuiten, een belangrijke rol.

Onze doelstellingen
Het asiel is er in de eerste plaats om zwerfdieren op te vangen. In de tijd dat een zwerfdier in het asiel verblijft krijgt het daar goede voeding en verzorging, een warm onderkomen en indien nodig medische verzorging door een aan het asiel verbonden dierenarts. Indien de hond of kat binnen twee weken niet door de baas of bazin wordt opgehaald dan wordt er gestart met het zoeken naar een goed tehuis voor het dier.Het asiel vangt ook dieren op die niet meer thuis kunnen wonen, de zogenaamde afstandsdieren. Voor hen geldt uiteraard dezelfde goede verzorging als voor zwerfdieren.

Zwerfdieren
Zwervend aangetroffen dieren binnen het werkgebied vinden een plekje in het asiel en blijven daar tenminste twee weken, dit om het baasje ruim de gelegenheid te geven zijn vermiste dier terug te vinden. Gelukkig is het zo dat veel zwervertjes inderdaad snel door hun eigenaar worden opgehaald. Wanneer deze twee weken voorbij zijn gaan onze medewerkers zorgvuldig op zoek naar een geschikte nieuwe baas.

Afstandsdieren

Het opvangen van honden en katten beperkt zich niet tot alleen zwervertjes. Ook biedt het asiel opvang voor dieren waarvan door omstandigheden de baas niet langer voor kan of wil zorgen. Uiteraard wordt er voor deze dieren een nieuw baasje gezocht. Onze medewerkers doen er alles aan om een goede match te maken.

Nazorg
Enige tijd na de plaatsing wordt door een inspecteur, in het kader van de nazorg, controle verricht bij het geplaatste dier en zijn nieuwe eigenaar. Aan de hand van een standaardformulier wordt een aantal vragen gesteld. Blijken er problemen te zijn, of klachten, worden die doorgegeven aan het asiel. Maar ook de leuke kanten van het verzorgen van het nieuwe huisdier worden belicht. We krijgen jaarlijks tientallen brieven met foto’s van gelukkige dieren en eigenaren. Het bestuur en de medewerkers van het asiel stellen het zeer op prijs op de hoogte te blijven van het wel en wee van hun geplaatste dieren.Een enkele keer komt het voor dat een dier in zijn nieuwe tehuis niet op de juiste manier wordt behandeld. Als er na overleg geen verbetering optreedt, kan het dier worden teruggehaald.

Pension

Het Dierentehuis heeft zowel de voorzieningen als de expertise in huis en biedt daarom ook een pensiongelegenheid voor honden en katten.

Dierenambulance

‘Ter Marse’ heeft een eigen dierenambulance/ambulancedienst. De dierenambulance is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, paraat. De ambulance haalt gewonde en zwervende dieren op in het verzorgingsgebied. De werkzaamheden voor de dierenambulance worden uitgevoerd door vrijwilligers. Wij zijn heel erg blij dat wij in 2014 van Stichting Dierenlot de beschikking kregen over twee nieuwe dierenambulances.

Medewerkers
In het dierentehuis zijn een aantal beroepskrachten werkzaam. Zij zorgen ervoor dat het de dieren aan niets ontbreekt. Daarnaast informeren zij onze klanten over ons Dierentehuis en de dieren. De dagelijkse leiding is in handen van Annemieke Jansen. Samen met zo’n 30 vrijwilligers wordt alles in goede banen geleid.

Vrijwilligersorganisatie

Dierentehuis Ter Marse is een vrijwilligersorganisatie bij uitstek. Op dit moment zijn er vele tientallen vrijwilligers voor het welzijn van de dieren in touw. Onder meer als bestuurslid, asielmedewerker of chauffeur op de dierenambulance. Zoals bij iedere vrijwilligersorganisatie heeft de stichting een vaste kern van trouwe, hardwerkende en betrokken vrijwilligers. Zij zijn het die in feite de stichting draaiende houden. Vrijwilligers voeren de kern van onze activiteiten uit. Dag en nacht, zeven dagen per week. Dat is geweldig en het laat een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid zien. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn de dieren op te vangen en de zorg te geven die ze verdienen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een aantal vrijwilligers die, naast een groot hart voor dierenwelzijn, tijd willen vrijmaken om hun kennis en vaardigheden ten bate van het asiel aan te wenden. De bestuursleden zijn voor het asiel zoveel mogelijk actief op terreinen waar hun specifieke kennis nodig is. Zij zorgen ervoor dat veel zaken achter de schermen geregeld worden. Denk hierbij onder anderen aan beleidszaken, financiële zaken, personeelszaken en de vrijwilligers. Het bestuur voert de onderhandelingen met andere organisaties en instellingen en onderhoudt de contacten.

Donateurs

"Vrienden van Ter Marse" dragen bij aan het welzijn van onze dieren. De geadviseerde donateurbijdrage is 15 euro per jaar, maar uiteraard is een hogere bijdrage welkom. Via de nieuwsbrief (www.dierenasielstadskanaal.nl) en sociale media (facebookpagina "Dierentehuis Ter Marse" ) houden wij u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen ons Dierentehuis. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.ANBI

 

Zwerfdieren     2015   (2014)  per gemeente

Dieren                     Borger-Odoorn        Stadskanaal         Vlagtwedde        Hoogezand-Sap

Zwerfkatten                  94        ( 125)              146      ( 166)              83      ( 122)                71        ( 82)

Terug eigenaar             14        (  14 )                26       ( 22 )                8        (   8 )                19         (11)

  

Zwerfhonden               39        (  47 )                   85         (70)              29        (32)                  34         (41)

Terug eigenaar             25        (  36 )                   74         (57)              17        (24)                  21         (26)

               

 

RSIN/fiscaal nummer : 002898810

 

 

Definitieve jaarcijfers 2015

 

 

 

Netto Omzet

 

Opbrengsten

231750

Brutowinst

8360

Personeelskosten

87132

Huisvestingskosten

19576

Administratieve/Communicatiekosten

9372

Autokosten

8336

Promotie/representatie/verkoopkosten

6419

Bedrijfskosten

36046

Subtotaal

166881

Afschrijvingen

8246

Financiële baten & lasten

590

Diverse baten & lasten

12792

Som der kosten

188509

Saldo resultaat uit de onderneming

34881

 

Samenstelling bestuur:

 

  • T. Berends (voorzitter)
  • de Koning (penningmeester)
  • Blaauw (secretaris)
  • Lamain (bestuurslid/vice-voorzitter)
  • van Cooten (bestuurslid/plv. secretaris)
  • Klok (bestuurslid/plv. penningmeester)

Beleidsvoornemens.

 

De komende jaren zullen naast de gebruikelijke zorg voor de exploitatie, vooral in het teken staan het aantal zwerfkatten in de deelnemende gemeenten te beperken. Het aantal zwerfkatten in Nederland loopt in de tienduizenden en dit aantal is nog steeds groeiende. Hoofdoorzaak hiervan is ongewenste voortplanting van huiskatten met kittens tot gevolg. Heel wat kittens vinden geen thuis en eindigen als zwerfkat of belanden in een asiel.

Vanaf 1 januari 2009 worden in ons asiel alle poezen en katers steriel gemaakt. 

Het  vinden  van  dekking  voor de financiering van dit neutralisatieprogramma  en  het  zorgen  voor  een  goede  exploitatie  zullen de nodige tijd en inzet gaan vragen van het bestuur.

Dierentehuis Ter Marse wil zo veel mogelijk samenwerken met anderen bij het uitvoeren van haar taken. Bij de samenwerking wordt uitgegaan van de eigen taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partners. In de communicatie met gemeenten en belangenorganisaties staat de dialoog centraal.  We willen namelijk onze werkzaamheden zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van de partners afstemmen.

Dierentehuis Ter Marse streeft ernaar de bekendheid bij de inwoners te vergroten via nieuwsbrieven, de website, en ook via andere bestaande communicatiemiddelen.


De aandacht voor dieren en vooral voor dierenwelzijn neemt momenteel exponentieel toe. In de afgelopen jaren heeft dierenwelzijn meer politieke aandacht gekregen. Tegenover deze dieren hebben wij als mens verplichtingen. Dieren horen bij onze samenleving en verdienen onze zorg, omdat ze in grote mate van ons afhankelijk zijn. Veel van onze besluiten en activiteiten zijn van invloed op het welzijn van de dieren.  ‘Ter Marse’ blijft streven naar het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardig opvang ook de komende jaren. De professionalisering van de dierenzorg, waar wij continue aan werken, vereist van tijd tot tijd aanpassingen van de organisatie. Evenals voorgaande jaren streeft het dierenasiel ernaar om ieder jaar een grotere bijdrage te leveren aan dierenwelzijn dan in het jaar daarvoor. Wij zijn van mening dat wij deze doelstelling kunnen behalen door zowel intern als extern kritisch naar onze dienstverlening te kijken. Bijvoorbeeld door de juiste mensen en partijen aan het asiel te verbinden, waar we kennis mee kunnen delen en van kunnen leren. Het samen met elkaar optrekken biedt immers synergie voordelen, met elkaar kijken we naar die mogelijkheden die we in gang kunnen zetten voor een grotere bijdrage aan het dierenwelzijn.

 

Beloningsbeleid voor het bestuur:

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Beloningsbeleid voor het Personeel:

 

Voor het personeel is er een salarisregeling.

                                                                        Gerelateerde afbeelding

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen Dierentehuis Ter Marse, schrijf u dan nu in en ontvang elk kwartaal automatisch onze nieuwsbrief

Mede mogelijk gemaakt door...